Zdjecie ludzi

Pepco, Strzelno

Przebudowa i remont budynku handlowo – usługowego przy ul. Michelsona w Strzelnie

Inwestor:

Pepco Poland Sp. z o.o.
Ul. Strzeszyńska 72 A
60-479 Poznań

W ramach projektu wykonano:

  • aktualizowaną mapę do celów projektowych
  • inwentaryzację techniczną istniejącego budynku
  • projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i remontu budynku
  • ekspertyzę techniczną istniejącego budynku

Ponadto uzyskano:

  • warunki przyłączenia mediów
  • niezbędne uzgodnienia projektowe
  • prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę
 
 
 

MTB project Sp. z o.o.
UL. E. SCZANIECKIEJ 1/15
60-215 Poznań

NIP: 7792371536
REGON: 301374496
KRS: 0000350189

mail: biuro@mtb-project.pl
tel.: +48 61 223 24 76
fax.: +48 61 223 24 78