Zdjecie ludzi

Biedronka, Stepnica

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania obiektu przy ul. Krzywoustego w Stepnicy

Inwestor:

Inwestor Prywatny

W ramach projektu wykonano:

  • aktualizowaną mapę do celów projektowych
  • badania geotechniczne gruntu
  • projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku
  • projekt budowlany i wykonawczy przyłączy
  • projekt budowlany i wykonawczy zjazdów publicznych
  • projekt budowlany i wykonawczy podziemnej infrastruktury towarzyszącej
  • projekt stałej organizacji ruchu

Ponadto uzyskano:

  • warunki przyłączenia mediów
  • niezbędne uzgodnienia projektowe
  • prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę
 
 
 

MTB project Sp. z o.o.
UL. E. SCZANIECKIEJ 1/15
60-215 Poznań

NIP: 7792371536
REGON: 301374496
KRS: 0000350189

mail: biuro@mtb-project.pl
tel.: +48 61 223 24 76
fax.: +48 61 223 24 78